Klik hier voor meer info

Joy Fang Voet en Stoelmassage


Klik hier voor meer info

 


Home

Therapiën

Onderzoek

Beeldbellen

Folders

Joy Fang

Kosten

Foto's

Contact

Links

Behandelovereenkomst

Joy FangFreeke de BresserUniversiteit van Miami

 

 

Onderzoek van Freeke de Bresser:

Universiteit Maastricht, 30 maart 2006, ID-nummer: 128945.

Afstudeerrichting: Arbeid en Gezondheid (Arbeid en Organisatiekunde)

Effecten van stoelmassage, volgens de TouchPro Europe methode, op de ervaren gezondheid van werknemers. Key words: stoelmassage, ervaren gezondheid, stresspreventie.

Samenvatting

In deze studie is onderzocht of een stoelmassage interventie, volgens de TouchPro Europe methode, effect heeft op de ervaren gezondheid van werknemers. Hiertoe is een gerandomiseerd experiment uitgevoerd bij 76 kantoormedewerkers. De interventiegroep heeft 16 weken, één maal per week, stoelmassage ontvangen. De controlegroep heeft geen massage ontvangen. Stoelmassage is een drukpuntmassage van hoofd, nek, schouders en armen gebaseerd op Shiatsu. Op twee tijdsmomenten, voor en na de massageperiode, is bij beide groepen de ervaren gezondheid gemeten. Ervaren gezondheid is geoperationaliseerd als psychische vermoeidheid, emotionele reacties en vermoeidheid tijdens het werk, burnout, slaapkwaliteit en klachten aan het bewegingsapparaat. Uit de resultaten bleek dat bij de interventiegroep psychische vermoeidheid en klachten aan het bewegingsapparaat significant verminderd waren ten opzichte van de controlegroep. Voor de andere uitkomstmaten werden geen effecten gevonden. Er kan geconcludeerd worden dat de relatief beperkte interventie toch een positief effect op psychische vermoeidheid en klachten aan het bewegingsapparaat teweeg heeft gebracht.

The effects of chair massage on employees’ perceived health

This study has investigated the effects of chair massage on employees’ perceived health. The study population consisted of 76 office workers and the design was experimental. 37 of these workers were randomly assigned to the experimental group, 39 to the control group. The experimental group received a 15-minute chair massage intervention once a week during a period of 16 weeks. Chair massage is a massage by pressure of the fingers on head, back of the neck, shoulders and arms. It is based on Japanese Shiatsu. Effects on psychological fatigue, emotional reactions and fatigue during work time, burnout, quality of sleeping and musculoskeletal complaints, were assessed. The results show that the experimental group experienced a significant decrease in psychological fatigue and musculoskeletal complaints. No effects on the other outcomes were found. It can be concluded that the chair massage intervention appears to have had a positive effect on psychological fatigue and musculoskeletal complaints.

 Naar Boven Volgend Onderzoek
  

 
Disclaimer

Joy Fang     Anthony Fokkerlaan 31 2024 JA Haarlem     Tel: 023-5272682     E-mail: info@joyfang.nl